GİZLİLİK & ÇEREZ POLİTİKASI

Prof. Dr. Özlem Esen Muayenehanesi (“Muayenehane”) olarak kişisel verilerinizin
korunmasına ve özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın
düzenleme amacı www.profdrozlemesen.com internet sitesini ziyaretiniz sırasında sizlerden
toplanan kişisel veriler ile sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin bilgilendirmede
bulunmaktır.

1. Çerez Nedir?
Ziyaret ettiğiniz internet sitesi tarafından tarayıcılardaki kullanıcılar ile cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan ve genellikle harf ve rakamlardan oluşan küçük metin dosyaları çerezleri
oluşturmaktadır.

 Muayenehane olarak, Muayenehane’ye ait www.profdrozlemesen.com internet sitesine
gerçekleştireceğiniz ziyaret ile tarafımıza bu adres üzerinden iletişim formu gönderilmesi
işlemleri kapsamında ziyaretçilerimizin deneyimlerini geliştirmek adına çerez, piksel ve
benzeri teknolojilerden yararlanmaktayız. Bu bakımdan, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından
zaman zaman yayımlanan bilumum yönetmelik, tebliğ ve kararlara uygun biçimde çerez
kullanımı gerçekleştirilmektedir.

Muayenehane olarak her zaman işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nı değiştirmeye, düzenlemeye,
yenilerini eklemeye, çıkartmaya ilişkin yetkilerimiz saklıdır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, Muayenehane tarafından
www.profdrozlemesen.com adresinde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçi
Aydınlatma Metni’nden her zaman ulaşabilirsiniz.

2. Çerezlerin Kullanım Amacı
İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcılardan çerezler aracılığıyla temin ettiğimiz verileri
aşağıdaki amaçlar için kullanmaktayız:
• İnternet sitesinin gerekli temel fonksiyonlarının ve işlevselliğinin gerçekleştirilmesini
sağlamak,

• İnternet sitesinin doğru bir biçimde çalışmasını sağlamak,
• İnternet sitesinin, sizin ve Muayenehanemizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini
sağlamak.

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Sitemizde Muayenehane ile iletişime geçmek amaçlı doldurulan iletişim formlarında
ziyaretçilerimizin; kimlik (ad, soyadı) iletişim bilgilerini (telefon, e-posta adresi vb.), açıklama,
talep ve şikayetlerini ve kişiye özel bilgilerini girmesi gerekebilir.
İnternet sitemize yaptığınız ziyaretiniz sırasında Muayenehane tarafından çerezler yoluyla
toplanan yukarıda belirtilen ve giriş IP, çıkış IP, giriş-çıkış tarih/saati, IP adresi, trafik bilgisine
ilişkin kişisel verileriniz Kanun’un 5 ve 6. maddelerine uygun biçimde işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlar ile
sınırlı olarak ve ilgili mevzuata uygun biçimde, yurt içinde veya yurt dışında bulunan
tedarikçilerimiz ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz:
• Tedarikçilerimiz: E-posta gönderimi, bilgi teknolojileri, arşiv ya da bulut hizmeti, veri
analizi ve benzeri işlemler dahilinde Muayenehane faaliyetimiz gereği bağlantılı çalıştığımız
tedarikçiler ile yapılan paylaşımlar.

• Yetkili kamu kurum ve kuruluşları: Muayenehanenin, sizin veya başka üçüncü tarafların
hakları, çıkarları, gizliliği veya güvenliğini korumak, taleplere yanıt vermek amacıyla
kanunlar ya da yasal sürecin izin verdiği veya gerektirdiği takdirde, emniyet yetkililerine,
devlet kurumları ya da kamu kurumlarına, düzenleyici makamlara ve/veya bilgilerinizi
almak için uygun yasal yetki veya gerekçeye sahip olan diğer kişilerle ile yapılan
paylaşımlar.

5. Sitemizde Kullanılan Çerezler
Çerezler web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, web sitesinin
düzgün şekilde çalışabilmesini sağlamak ve web sitesinden sunulan hizmetlerden
yararlanabilmek amaçlarıyla kullanılabilmektedir. İnternet sitemizde zorunlu çerezler
kullanılmakta olup hedeflenen bir fonksiyonun çalışması için asgari bulunması gereken
çerezlere zorunlu çerezler denilmektedir. Web sitemizin doğru bir biçimde çalışmasını
sağlamak ve gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek üzere güvenlik amaçlarıyla
kullanılmaktadır. Bu çerez türleri, site performansı açısından gerekli olup ziyaretçilerimizin
onayına tabi değildir.

 6. Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü
Web sitemizi görüntülediğiniz tarayıcı ayarlarını değiştirerek tercihlerinizi kişiselleştirme
hakkına sahipsiniz. Eğer kullandığınız tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarlarınız
üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylece, tarayıcının sunmuş
olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin
kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı
çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler
kullandığınız tarayıcıya göre değişmekte olup genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/
adresinden ulaşabilirsiniz. Çerezlere ilişkin tercihleriniz, web sitemize erişim sağladığınız her
bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.

Sitemiz içerisinde başka sitelere de bağlantılar bulunmaktadır. www.profdrozlemesen.com adlı
internet sitemiz, diğer sitelerin gizlilik politikaları ve içeriklerinden sorumlu değildir.

7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi veri sahibi başvuru prosedüründe
düzenlenen yöntemlerle (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ esas
alınmıştır.) www.profdrozlemesen.com web adresinde yayınlanan Veri Sahibi Başvuru
Formu’nu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge
ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza
ya da ilgili kişi tarafından Muayenehane’ye daha önce bildirilen ve Muayenehane’nin
sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit
edilebilir bir biçimde Muayenehane’ye ait kvk@profdrozlemesen.com irtibat adresine veya
aşağıda belirtilen Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lotus Nişantaşı Kat:2 Daire:1
Şişli/İstanbul adresine iletmeniz durumunda Muayenehane, talebin niteliğine göre talebi en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir
maliyeti gerektirmesi hâlinde, Muayenehane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
● Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Prof. Dr. Özlem Esen Muayenehanesi, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu
Gizlilik ve Çerez Politikası ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması
halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder. Kişisel verilerinizle ilgili
kapsamlı bilgi için http://www.profdrozlemesen.com/ internet sitesinde yer alan Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında İnternet Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni ve Kişisel
Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
Veri Sorumlusu : Prof. Dr. Özlem Esen Muayenehanesi
Adres : Harbiye Mahallesi Halaskargazi Caddesi Lotus Nişantaşı Kat:2
Daire:1 Şişli/İstanbul
Telefon No : +90 212 302 99 91